Blog - Aktuality

Boží peníze - ekumenické setkání

Boží peníze - ekumenické setkání

V úterý 9. 1. se v Liticích uskutečnil "ekumenický kněžský den" na téma "Správa financí jako součást života a služby našich farností a sborů"

Číst dál
Zahájili jsme tříletou cestu diecézní synody!

Zahájili jsme tříletou cestu diecézní synody!

V neděli 7. ledna na svátek Křtu Páně byla při bohoslužbách ve farnostech v plzeňské diecézi zahájena diecézní synoda.

Číst dál
Kázání apoštolského nuncia k slavnostnímu zahájení plzeňské diecézní synody

Kázání apoštolského nuncia k slavnostnímu zahájení plzeňské diecézní synody

Plné znění homilie apoštolského nuncia v ČR při zahájení synody a její videozáznam

Číst dál
Herodův úlek aneb Tříkrálová synoda

Herodův úlek aneb Tříkrálová synoda

Slavnostní zahájení diecézní synody při bohoslužbách ze Slavnosti Zjevení Páně v Abertamech a v Ostrově (audionahrávky kázání)

Číst dál
Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024

Pastýřský list biskupa Tomáše pro rok 2024

Poslechněte si nebo přečtěte novoroční pastýřský list biskupa Tomáše Holuba k prvnímu roku diecézní synody na téma motta diecéze pro rok 2024: "Mistře, kde bydlíš?" (Jan 1,39)

Číst dál
Slavnostní zahájení diecézní synody

Slavnostní zahájení diecézní synody

Novým rokem a čtením pastýřského listu k roku 2024 formálně začne diecézní synoda. Slavnostně bude zahájena na závěr doby vánoční, o Svátku Křtu Páně, v neděli 7. ledna 2024.

Číst dál
Koordinátorka diecézní synody Jana Černá byla hostem ve vysílání Radia Proglas

Koordinátorka diecézní synody Jana Černá byla hostem ve vysílání Radia Proglas

Jana Černá odpovídala ve vysílání Radia Proglas na otázky k diecézní synodě, která začíná v lednu 2024.

Číst dál
Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synody

„SPOLEČNĚ S NADĚJÍ. Život v Kristu uprostřed dnešní reality.“ To je motto diecézní synody, kterou první neděli adventní svolal svým pastýřským listem plzeňský biskup Tomáš Holub.

Číst dál
ABC diecézní synody

ABC diecézní synody

Shrnutí základních informací o svolání diecézní synody z listopadového čísla diecézního oběžníku ACEP 2023 11. 

Číst dál
Záměr svolání diecézní synody Plzeňské diecéze

Záměr svolání diecézní synody Plzeňské diecéze

V sobotu 9. 9. na diecézní pouti v Teplé biskup Tomáš oznámil záměr svolat diecézní synodu

Číst dál
Instrumentum laboris Synody o synodalitě v češtině

Instrumentum laboris Synody o synodalitě v češtině

V úterý 20. června byl vydán dokument, v němž jsou nastíněny klíčové otázky pro XVI. generální shromáždění biskupské synody.

Číst dál
Biskup Tomáš vysvětluje zařazení modlitby „Ad sumus“ v nedělní mši

Biskup Tomáš vysvětluje zařazení modlitby „Ad sumus“ v nedělní mši

Z rozhodnutí biskupa Tomáše se při slavení eucharistie každou neděli po dobu diecézní fáze synody modlíme v rámci úkonu kajícnosti modlitbu „Ad sumus“. Biskup Tomáš vysvětluje souvislosti, které ho vedly k zařazení této modlitby na příslušné místo ve mši.

Číst dál
Zahájení diecézní fáze biskupské synody v katedrále

Zahájení diecézní fáze biskupské synody v katedrále

17. října vstoupila také naše diecéze do diecézní fáze biskupské synody. Při bohoslužbách se četl pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k této příležitosti.

Číst dál
Zveme vás ke společné cestě církve třetího tisíciletí

Zveme vás ke společné cestě církve třetího tisíciletí

Pozvání biskupa Tomáše a synodního týmu k zapojení se do diecézní fáze celosvětové Synody o synodalitě

Číst dál
12