Jak je možné se do synody zapojit?

Jak je možné se do synody zapojit?

Tři úkoly synodních delegátů ze setkání v Liticích

  • Modlitbou: 

Prosíme o intenzivní modlitby vás všech. Nabízíme Modlitbu diecézní synody a zapojení do Modlitební sítě přímluvců.

  • Spolu s delegáty:
Pro synodní delegáty je důležité, aby byli v kontaktu s dalšími lidmi a mohli naslouchat co nejpestřejším hlasům z okolí.

  • Jednotlivě:

Na květen připravujeme dotazníky pro jednotlivce.


Více informací naleznete v sekci NASLOUCHÁNÍ, nebo se ozvěte na synoda@bip.cz