Jak je možné se do synody zapojit?

Jak je možné se do synody zapojit?

Tři úkoly synodních delegátů ze setkání v Liticích

  • Modlitbou: 

Prosíme o intenzivní modlitby vás všech. Nabízíme Modlitbu diecézní synody a zapojení do Modlitební sítě přímluvců.

  • Spolu s delegáty:
Pro synodní delegáty je důležité, aby byli v kontaktu s dalšími lidmi a mohli naslouchat co nejpestřejším hlasům z okolí.


Pro více informací se ozvěte na synoda@bip.cz