B) USPOŘÁDÁNÍ aneb Uspořádání pastorace v plzeňské diecézi

B) USPOŘÁDÁNÍ aneb Uspořádání pastorace v plzeňské diecézi

Základní synodní otázka:

Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru? 

I. etapa:

Kdo momentálně tvoří společenství katolických věřících a služebníků evangelia v naší diecézi, a s kým a v jakých rolích můžeme v příštích 10 letech v naší diecézi počítat?

B) USPOŘÁDÁNÍ: Podněty pro práci ve skupinách v I. etapě

  • Biblický text: Sk 6,1-7
  • Uvedení do tématu: V tomto prvním roce diecézní synody popisujeme, jaká je realita naší farnosti (diecéze). V našem druhém tématu USPOŘÁDÁNÍ se zaměřujeme na otázku, jaký vliv má současné uspořádání nejrůznějších služeb, rolí a zodpovědností ve farnostech a v diecézi na prožívání života z víry všech věřících ve všech jeho rozměrech. Při tom je samozřejmě nezbytné uvažovat také o dnešním rozmístění kněží v diecézi – jak kněžím umožňuje žít a sloužit tak, aby se z toho nezbláznili a zároveň aby byli k dispozici pro doprovázení života z víry všech ostatních věřících. V odpovědích se snažíme být co nejkonkrétnější. 
  • Organizační mapa: Pro usnadnění rozhovoru si můžete načrtnout jakousi „organizační mapu farnosti“, kde si graficky znázorníte nejrůznější formální i neformální (placené i neplacené) služby, role či úkoly ve farnosti a s nimi spojené linie zodpovědnosti, ale i další služby, které život a službu farnosti podporují z diecéze, či se kterými vaše farnost spolupracuje v obci.
Základní otázka (b) ke skupinovému rozhovoru v I. etapě

Jak současné uspořádání služeb a zodpovědností v naší farnosti včetně rozmístění kněží v diecézi umožňuje všem věřícím naplno a zdravě prožívat svou víru, službu a povolání?

Ke stažení:
Kam dál:

II. etapa:

Jaké pastorační role, způsoby spolupráce a rozmístění kněží a dalších pastoračních spolupracovníků v diecézi odpovídá této personální realitě a poslání církve v dnešním světě?

 

B) USPOŘÁDÁNÍ: Podněty pro práci ve skupinách v II. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2024

III. etapa:

Jak konkrétně tomu v nejbližších letech uzpůsobíme pastorační struktury, jakým způsobem budeme vzdělávat pastorační spolupracovníky a jaké prostředky jim poskytneme k jejich službě?

 

B) USPOŘÁDÁNÍ: Podněty pro práci ve skupinách ve III. etapě

Text bude k dispozici na podzim 2025