Pastorační a ekonomické rady farností

Pastorační a ekonomické rady farností

Členové pastoračních a ekonomických rad farností společně se členy synodních skupinek, které odeslali alespoň jeden zápis ze setkání během diecézní fáze Synody o synodalitě volí kandidáta na synodního delegáta za farnost a během celé synody s ním spolupracují na doprovázení synodního procesu naslouchání v jejich farnosti.