Diecézní pastorační rada

Diecézní pastorační rada

Poslání: Diecézní pastorační rada (DPR) je diecézním synodálním orgánem, který vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování, při kterém pod autoritou diecézního biskupa zkoumá vše, co se vztahuje k pastoračnímu působení v diecézi, uvažuje o tom ve světle evangelia a navrhuje z toho plynoucí praktické závěry, aby tak život a působení Božího lidu v plzeňské diecézi více odpovídaly evangeliu (srov. ChD čl. 27 a CIC kán. 511–514).

Členové: Část členů jsou členy DPR ex offo: diecézní biskup, generální vikář, biskupský vikář pro pastoraci nebo vedoucí pastoračního oddělení. Část členů biskup jmenuje na základě své svobodné volby, a to především z návrhů okrskových vikářů či dalších pastoračních spolupracovníků či organizací. DPR má 6 až 15 členů, kteří se vybírají tak, aby zrcadlili různé části diecéze, sociální podmínky, jakož i různé pastorační služby v diecézi, přičemž duchovních je max. 1/3. Členové DPR jsou vybíráni (1) z pokřtěných a biřmovaných křesťanů žijících v plném společenství s katolickou církví, (2) kterým je v den jmenování alespoň 18 let a (3) zpravidla jsou či byli členy pastorační rady některé z farností diecéze.

Synodní delegáti: Podle organizačního řádu synody členové diecézní pastorační rady mohou být (ve vikariátech, farnostech i řeholích) voleni za synodní delegáty; ty, kteří delegáty zvoleni nebudou, ani synodními delegáty nejsou na základě své funkce, diecézní biskup synodními delegáty jmenuje ze svého vlastního rozhodnutí. 

Předseda:

 • Holub Tomáš

Sekretář:

 • Fencl Jindřich (Rokycany)

Členové:

 • Byrtusová Olga (Klatovy)
 • Čamková Ivana (Cheb)
 • Černá Jana (Plzeň)
 • Frouzová Markéta (Holostřevy)
 • Hruška Petr (generální vikář)
 • Koderová Kristýna (Dolní Bělá)
 • Konečný Jakub (Plzeň)
 • Lev Marek (Rokycany)
 • Müller Vladimír (Stará Role)
 • Petržíková Marie (Domažlice)
 • Vojtíšek Václav (Tachov)