Modlitební síť přímluvců

Modlitební síť přímluvců

Modlitební síť přímluvců za diecézní synodu

"Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte." (1 Sol 5,11)

Buďte součástí naší diecézní synody a podpořte ji

 • osobní modlitbou
 • společnou přímluvou

Napište nám na synoda@bip.cz a budeme vám jednou měsíčně zasílat modlitební úmysly.

Stejné úmysly budou také postupně zveřejňovány v rozklikávacích sekcích níže.

Formu této modlitby si zvolte sami, několik inspirací pro její obohacení najdete na těchto stránkách (srov. např. modlitební texty, synodní litanie, podněty k eucharistické adoraci, synodní růženec, podněty k rozjímání Mistře, kde bydlíš?, různé další podněty z terénu, či související dokumenty).

 

Níže jsou k dispozici průběžně aktualizované úmysly k vlastní přímluvné modlitbě související s aktuálním děním na synodě. 

  •  
 •  
  Modlitební úmysly pro březen 2024

  Doporučené přímluvy:

  • Prosíme Tě, aby naše kroky v diecézní synodě, vycházely z darů Ducha svatého.
  • Prosíme Tě za synodní delegáty, kteří přijali svoji službu, aby byla pro ně i pro druhé požehnáním.

  • Prosíme Tě za nadcházející synodní setkání v Liticích, aby bylo hlubokým vnořením se do umění "rozhovoru v Duchu".

  Co nás čeká:

  Sobota 23. března: Setkání synodních delegátů s biskupem v Liticích

 •  
  Modlitební úmysly pro duben 2024

  Doporučené přímluvy:

  • Prosíme Tě za ochotu zapojit se do synodní cesty a nechat se vést Duchem při hledání odpovědí.
  • Prosíme Tě, abychom se na společné cestě otvírali osobnímu setkání s Kristem v druhých lidech a stali se tak těmi, kteří žijí radostnou zvěstí – evangeliem.
  • Prosíme Tě o požehnání pro synodní skupinky, delegáty farností, synodní radu a všechny, kteří se na diecézní synodě podílejí.

  Co nás čeká:

  První měsíc procesu naslouchání v diecézi: Téma Misie

 •  
  Modlitební úmysly pro květen 2024

  Doporučené přímluvy:

  • Prosíme Tě za požehnání pro synodní skupinky i respondenty synodního dotazníku. Kéž nasloucháme Tvému hlasu a necháme se vést a inspirovat na synodní cestě.

  • Prosíme Tě, abychom se na společné cestě otvírali osobnímu setkání s Tebou v druhých lidech a z tohoto setkání nacházeli inspiraci jak zdravě uspořádat své vztahy.

  • Prosíme Tě za posilu a zdraví všech, kteří se na diecézní synodě podílejí, obzvlášť za dar uzdravení a statečnosti pro Jindru.

  Přímluvy do kapsy:

  Co nás čeká:

  Druhý měsíc procesu naslouchání v diecézi: Téma Uspořádání; vyplňování Synodního dotazníku

 •  
  Modlitební úmysly pro červen 2024

  Doporučené přímluvy:

  • Prosíme Tě o požehnání a dary Ducha pro synodní delegáty, aby nacházeli cestu k lidem.
  • Prosíme Tě o pokorné a otevřené srdce, abychom si dokázali s láskou a trpělivostí vzájemně naslouchat.
  • Prosíme Tě, abys požehnal všem, kteří uprostřed synodního putování nesou břemena nemoci nebo jiného utrpení, zejména Tě prosíme za Jindru.

  Přímluvy do kapsy:

  Co nás čeká:

  Třetí měsíc procesu naslouchání v diecézi: Téma Hospodaření; vyplňování Synodního dotazníku

 •  
  Modlitební úmysly pro červenec 2024

  Doporučené přímluvy:

  • Prosíme Tě za prozíravost a vedení Duchem svatým pro všechny, kteří budou zpracovávat podněty z diecéze.
  • Prosíme Tě, abychom byli vnímaví k Tvému volání / hlasu.
  • Prosíme Tě, aby se schopnost naslouchat druhým stala součástí našeho života.
  • Prosíme Tě, abys obzvláště požehnal všem, kteří uprostřed synodního putování nesou břemena nemoci nebo jiného utrpení, zejména Tě prosíme za Jindru.

  Přímluvy do kapsy:


  Co nás čeká: 

  Během léta synodní tým, další spolupracovníci a odborníci zpracovávají výstupy ze skupinových rozhovorů, osobních dotazníků a formulářů pro farní rady.

 
Modlitební úmysly pro srpen 2024

Doporučené přímluvy:

 • Prosíme Tě za prozíravost a vedení Duchem svatým pro všechny, kteří budou zpracovávat podněty z diecéze.
 • Prosíme Tě, abychom byli vnímaví k Tvému volání / hlasu.
 • Prosíme Tě, aby se schopnost naslouchat druhým stala součástí našeho života.
 • Prosíme Tě, abys obzvláště požehnal všem, kteří uprostřed synodního putování nesou břemena nemoci nebo jiného utrpení, zejména Tě prosíme za Jindru.

Přímluvy do kapsy:

Co nás čeká: 

Během léta synodní tým, další spolupracovníci a odborníci zpracovávají výstupy ze skupinových rozhovorů, osobních dotazníků a formulářů pro farní rady.

 


 •  
  Modlitební úmysly pro září 2024

  Doporučené přímluvy:

  •  
  •  
  •  

  Co nás čeká:

   

 •  
  Modlitební úmysly pro říjen 2024

  Doporučené přímluvy:

  •  
  •  
  •  

  Co nás čeká:

  25. - 28. října: První generální shromáždění v Johannisthallu

 •  
  Modlitební úmysly pro listopad 2024

  Doporučené přímluvy:

  •  
  •  
  •  

  Co nás čeká:

   

 •  
  Modlitební úmysly pro prosinec 2024

  Doporučené přímluvy:

  •  
  •  
  •  

  Co nás čeká: