Synodní modlitby

Synodní modlitby

V této sekci najdete Modlitbu diecézní synody a několik dalších modliteb pro inspiraci.

V menu vpravo (PC), případně níže pod článkem (mobil) najdete nabídky dalších inspirací.

Modlitba diecézní synody

Biskup Tomáš žádá všechny kněze, aby jako závěr modlitby věřících (přímluv) při každé nedělní bohoslužbě používali Modlitbu diecézní synody, která byla rozeslána do farností v podobě malých kartiček a je možné si ji stáhnout na synoda.bip.cz/modlitba. Účastníci bohoslužby se jí mohou z těchto kartiček modlit nahlas společně s knězem. V případě potřeby se obraťte na synoda@bip.cz a kartičky s modlitbou (nebo letáčky) necháme dotisknout. (ACEP 01 2024, č. 2)

Modlitba diecézní synody

Další inspirace pro modlitbu:

 

K osobní meditaci:

Proroci Boží budoucnosti

Občas je dobré trochu poodstoupit a získat tak širší perspektivu:
Boží království je nejen širší a hlubší než naše lidské snažení,
ono přesahuje i všechny naše vize.

Během našeho života jsme jen jako malé částečky
účastni skvělého dobrodružství, jímž je Boží dílo.
Nic z toho, co konáme, není kompletní,
což je jen jiný způsob vyjádření toho, že Boží království nás vždy přesahuje.

Žádné prohlášení není schopno vyjádřit vše, co může být řečeno,
žádná modlitba nikdy plně nevyjádří naši víru.
Žádná zpověď nepřinese dokonalost,
žádná pastorační návštěva neobsáhne vše potřebné.
Žádný program v sobě plně neuskuteční poslání církve,
žádný seznam cílů a úkolů nezahrne vše.

A právě to je to, čím ve své podstatě jsme.
Zaséváme setbu, která vzejde až v budoucnu.
Zaléváme již zasetou setbu, vědomi si jejích budoucích zaslíbení.
Pokládáme základy, které nutně vyžadují další rozvoj.
Vkládáme do těsta kvásek, který bude mít účinky daleko přesahující naše schopnosti.

Nemůžeme zvládnout vše a právě v tomto uvědomění je tušení osvobození.
Toto vědomí nám umožňuje udělat alespoň něco a udělat to dobře.
Může do být nedokonalé, ale je to důležitým počátkem, krokem na dlouhé cestě,
příležitostí, aby mohla vstoupit Boží milost a dokonat vše, co je třeba.

Možná, že nikdy neuvidíme konečný výsledek,
avšak právě v tom spočívá rozdíl mezi stavitelem a dělníkem.
My jsme dělníci, ne stavitelé; služebníci, ne mesiáši.
Jsme proroci budoucnosti, která není naše.

Zdroj: The Archbishop Romero Trust

Pozn.: Tuto modlitbu vytvořil P. Ken Untener (v r. 1980 jmenovaný biskupem v Saginaw, Michigan) pro kázání pronesené kardinálem Johnem Deardenem při bohoslužbě za zesnulé kněze 25. října 1979. Později ji pod názvem „Tajemství Romerovy modlitby“ zařadil do knihy reflexí vydané u příležitosti výročí mučednické smrti biskupa Oscara Romera. Modlitbu, které je často omylem připisována přímo Oscaru Romerovi, také citoval papež František ve své řeči k římské kurii 21. prosince 2015. The Romero Prayer | The Archbishop Romero Trust; srov. také video na A Future Not Our Own on Vimeo.

 

Osobní modlitba synodních delegátů

Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsi mě povolal být Tvým milovaným Božím dítětem, že máš mé jméno vyryté ve svých dlaních a toužíš, abych žil(a) v plnosti.

Děkuji Ti za to, že na cestu následování jsem zván(a) znovu a znovu spolu se svými bratry a sestrami, podporován(a) a inspirován(a) lidmi, kteří mě pastýřsky provázejí.

Pane Ježíši Kriste, který jsi přišel na tento svět jako malé bezbranné dítě, prosím Tě, abys mi pomohl znovu vidět bohatství života, které do mě vložil Tvůj Otec. Prosím Tě, abych pravdivě viděl(a), jak na tom ve svém putování jsem, jakými dary jsem vybaven(a) a s jakými úskalími musím na cestě počítat. Uč mě rozpoznávat mé skutečné potřeby, jakož i potřeby bližních, které mi posíláš do cesty. Prosím Tě, ať jsem ochoten(na) Ti nabízet svých pět chlebů a dvě ryby a zažívám znovu a znovu tajemství proměnění.

Duchu svatý, tajemství moudrosti, zdroji života a inspirace, provázej mě celou synodou, dej, ať jsem Ti otevřený(á) a co nejlépe jako správce Tvých hřiven s nimi nakládám tak, že ve mně i tam, kde žiji, roste život v plnosti.

Maria, Matko Páně, Ty, která jsi uchovávala Jeho slova ve svém srdci, Ty, která jsi Jej hledala v Jeruzalémě, přimlouvej se, ať i já nacházím cesty, jak nejhlouběji se potkávat s Kristem a jak Jej za pomoci svých omezených sil a možností předávat spolu se svými bratry a sestrami svým bližním.

Amen

Další inspirace pro modlitbu: