Synodní tým

Synodní tým

Synodní tým

Diecézní biskup jmenoval šestičlenný synodní tým, který pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, koordinuje celý synodní proces a zodpovídá se biskupovi.

Složení synodního týmu: 

  • Diecézní synodní koordinátoři: Jana Černá a Jindřich Fencl
  • Ostatní členové týmu: Vlastimil Kadlec, Růžena Ambrožová, Petr Hruška, Petra Koňaříková

Členové synodního týmu jsou zároveň jmenováni členy synodní rady a pokud nejsou synodními delegáty na základě jiného titulu (funkce, volba), diecézní biskup je synodními delegáty jmenuje. 

Synodní tým pod vedením synodních koordinátorů řídí činnost na různé oblasti specializovaných dvojic v synodní radě a volně spolupracuje se synodními poradci