Synodní rada

Synodní rada

Diecézní biskup z kněží a ostatních věřících, kteří společně mají odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi, jmenoval synodní radu, která bude celý synodní proces doprovázet svou radou a bude mít účast na přípravě důležitých procesních rozhodnutí. Jednotlivé dvojice navíc budou pod vedením synodních koordinátorů spolupracovat se synodním týmem v konkrétních oblastech své kompetence. 

Podle organizačního řádu synody členové synodní rady nejsou automaticky synodními delegáty, mohou se však synodními delegáty stát na základě volby ve vikariátech, farnostech či řeholích, či na základě jmenování biskupem Tomášem (ať už v rámci prezentace kandidátských trojic z vybraných diecézních spolků, komunit a uskupení, nebo v rámci biskupova svobodného výběru). 

Složení synodní rady:

 • Předsedající: Tomáš Holub
 • Synodní tým a garanti témat:
  • A) Misie: Růženka Ambrožová + Vlastimil Kadlec
  • B) Uspořádání: Petra Koňaříková + Petr Hruška
  • C) Hospodaření: Jana Černá + Jindřich Fencl
 • Synodní spiritualita: Jan Klail + Jan Schwarz
 • Formace delegátů: Vlastimil Kadlec + Zuzana Kastlová
 • Synodní liturgie: Jan Ptáček + Jordána Kleinwächterová
 • Teologická reflexe: Michal Kaplánek + Pavel Frývaldský
 • Ekonomická analýza: Martin Kala + Iva Fictumová
 • Církevní právo: Martina Vintrová + Řehoř Urban
 • Public relations: Pavel Říha + Ludmila Němečková
 • Kontinuita a historie: Pavla Ženíšková + Josef Kaše
 • Metodické vedení: Hana Oravcová + Martin Fojtíček
 • Administrativní podpora: Růžena Ambrožová + Růžena Smolková