Synodní adorace

Synodní adorace

Na této stránce vám jsou k dispozici podněty k eucharistické adoraci či osobnímu rozjímání.

Mistře, kde bydlíš? (Jan 1,38)

Biblický text: Mk 1,32-39

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

K zamyšlení:

Všichni tě hledají! … učedníci Kristem zažívali mnoho zázraků a uzdravení. Byli jistě ohromeni jeho mocí uzdravovat a přemáhat zlo. Našli v něm Mesiáše a byli ochotní zcela změnit svůj život. Chtěli ho poznat, být mu nablízku a zažívat jeho milost znova a znova. A s touto svou zkušeností přichází nad ránem za modlícím se Kristem a chtějí, aby se vrátil a dál konal zázraky tak, jako předtím… Hledají Krista, jakého zažili včera.

Ale Kristus je nevyslyší. Vybízí je: „Pojďme jinam“. V modlitbě rozpoznal, k čemu byl povolán. Již není včera, je nový den…

Obraťme se v adoraci ke Kristu a nechme jím pozvat na cestu. Pojďme jinam. Nebojme se. Mistře, kde bydlíš?

  • Kde Tě hledám?
  • K čemu mě povoláváš?
  • Jsem otevřený novým cestám?
  • Kam nás/církev zve?

Chvíle ticha...

Závěrečná modlitba: 

Pane, kde Tě můžeme v této naší dramatické době zasažené nesmyslným násilím najít, kde jsi přítomen?
Kam se za Tebou máme vydat na cestu, abychom se s Tebou skutečně setkali?
Nauč nás mít oči otevřené a uši naslouchající, abychom jen bezradně nepřešlapovali na místě… 
Amen.

(z pastýřského listu biskupa Tomáše)