První generální shromáždění diecézní synody

První generální shromáždění diecézní synody

Datum a čas začátku

25.10.2024 09:00

Datum a čas konce

28.10.2024 18:00

Cena

Vstup zdarma

Organizátor

Biskupství plzeňské

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

První generální shromáždění diecézní synody

Všechna generální shromáždění synody (25. až 28. 10. 2024; 14. až 17. 11. 2025; 7. až 10. 5. 2026) se budou konat v exercičním domě Haus Johannisthal ve Windischeschenbachu (DE), který má naše diecéze vyzkoušený již z několikerých diecézních postních rekolekcí (srov. rok 2023 či 2024) a je dobře dostupný (100 km / 1,5 hod. z Plzně, resp. 45 km / 45 min. z Tachova).

Více zde: Seminarhaus, Veranstaltungsort, Rückzugsoase - Haus Johannisthal (haus-johannisthal.de)

První generální shromáždění začínáme v pátek 25. 10. 2024 ráno a končíme v pondělí 28. 10. 2024 večeří. 

Na programu jednodenní duchovní rekolekce, společné modlitby, práce ve skupinách s podklady připravenými během roku, sdílení výstupů ze skupin, slavení eucharistie, práce na závěrečném dokumentu, neformální rozhovory... 

Podrobnější program bude včas zveřejněn.

Dopravu na místo si synodní delegáti po vzájemné domluvě organizují sami za podpory farností, komunit či uskupení, za které byli zvoleni či jmenováni. Jak vyplývá z organizačním řádu diecézní synody, náklady spojené s účastí na generálních shromážděních synody budou synodním delegátům uhrazeny farnostmi, kde jsou ustanoveni či za které byli zvoleni (cestovné) a biskupstvím plzeňským (pobyt a strava). Analogicky pak totéž platí i o delegátech vyslaných řeholními komunitami či dalšími uskupeními v diecézi. 

Po zvážení vícero možností u nás v diecézi (konferenční centra, klášter Teplá apod.) byl synodním týmem a biskupem Tomášem vybrán tento dům, který i přes svoji neobvyklost umístění mimo naši diecézi splňoval vše, co jsme na jiných zvažovaných místech nenašli takto pohromadě (ubytování pro 100+ hostí, dobrá dostupnost, krásné prostředí, modlitební a liturgické prostory, zázemí pro shromáždění všech účastníků i menší prostory pro skupinky, kvalitní technický a stravovací servis, apod.). A nakonec i zvláštnost polohy na území sousední diecéze můžeme přijmout jako vyjádření sounáležitosti s naší "babičkou", řezenskou diecézí, ze které jsme přes Prahu vznikli.