V úterý 9. 1. se v Liticích uskutečnil "ekumenický kněžský den" na téma "Správa financí jako součást života a služby našich farností a sborů". Setkání se zúčastnilo 40 účastníků z naší diecéze (v čele s naším biskupem Tomášem Holubem), 14 účastníků ze Západočeského seniorátu Církve českobratrské evangelické (v čele se západočeským seniorem Martinem Zikmundem) a 10 účastníků z Plzeňské diecéze Církve československé husitské (v čele s plzeňským biskupem Lukášem Bujnou). 

Při osobní přípravě na setkání si účastníci kladli tři otázky:

  • Vidět: Jak konkrétně vypadá správa financí v rámci života a služby mé farnosti či mého sboru (tj. jejich získávání, dárcovství, rozhodování, investování, rozpočtování, vykazování, solidarita, transparentnost, etika, poslání, spoluzodpovědnost, technické nástroje)?
  • Posoudit: Co nám při této správě v naší farnosti či našem sboru pomáhá? Co nás v této oblasti inspiruje? Z jakých při tom vycházíme principů? Čím se v této zodpovědnosti necháme vést? Jak tomu odpovídá naše reálná praxe?
  • Jednat: Jaká konkrétní opatření v této oblasti navrhuji zachovat / rozvinout / změnit / zrušit? Jaké nejbližší kroky se v této oblasti v mé farnosti či mém sboru chystáme udělat? Co bych chtěl(a) doporučit našemu centrálnímu vedení?

Na místě jsme pak toto tázání zúžili na otázku jedinou:

Co ve správě farních / sborových financí vnímáme jako nejdůležitější pro to, aby to byly opravdu ‚Boží peníze‘ – tedy peníze sloužící k růstu Božího království v dnešním světě?

Po společné vstupní bohoslužbě vedené evangelickým farářem z Chrástu Karlem Šimrem bylo za každou zúčastněnu církev předneseno desetiminutové uvedení do tématu z pohledu té které církve. Za nás své uvedení přednesl administrátor Řk farnosti Dýšina Tomáš Kadlec, za evangelíky farář Korandova sboru Miroslav Hamari a za husity plzeňský biskup Lukáš Bujna. 

Navazovalo půlhodinové sdílení v osmi malých skupinách, ze kterých pak po přestávce jejich zástupci přede všemi prezentovali to nejdůležitější, o čem se skupina dohodla, že má zaznít na plénu. Po následné diskuzi jsme pak celé setkání zakončili společnou navazující modlitbou a závěrečnými slovy hlavních představitelů každé ze tří zúčastněných církví. 

Po výborném obědě, při kterém jsme v neformálních rozhovorech probrali všechno možné, pak na žádost evangelických účastníků Tomáš Holub představil náš koncept diecézní synody a celé setkání pak bylo uzavřeno separátními jednáními každé z církevních skupin o praktických záležitostech. 

Martin Zikmund po setkání napsal:

Včera jsme spolu prožili důležitou událost – setkání duchovních tří církví. V krásné atmosféře a srdečné pohostinnosti střediska KOINONIA. Něco jedinečného, co by ale do budoucna nemuselo zůstat nezbytně mimořádné. Vše se odehrálo v areálu Koinonie jan Křtitel v Liticích. A právě „koinonia“ (společenství) se zde podařilo vytvořit rychleji, než by se člověk nadál. Bylo nám spolu dobře. Děkujeme za pohostinství! Téma bylo: „Boží peníze“. Aneb jak věrohodně nakládat s financemi, jak je spravovat ve vztahu k našemu poslání. Ale došlo i na jiná témata, zejména však na osobní seznamování a na sdílení. K obědu vynikající pozza zdejší komunity! Společná modlitba, zpěv a ztišení patřily k vrcholům tohoto setkání. Napadají mne slova písně Jaroslava Hutky Náměšť: Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější - usměvavé tváře. Právě takto naladěni jsme se totiž spolu loučili…

Lukáš Bujna pak k tomu doplnil: 

Nechci být patetický, ale pocitově se mi zdá, že včera jsem byl svědkem a účastníkem něčeho svým způsobem průlomového. Nejen že byla dobrá vůle "ze shora" něco takového zorganizovat, ale i "ze zdola" jsem vnímal, že propojení, modlitba a diskuse duchovních tří církví byla událostí, ve které ukázala Boží ruka. 

Karel Šimr se pak v diskuzi na facebooku vyjádřil takto: 

Z tématu jsem byl nejprve trochu v rozpacích a na mysli mi tanul vtip o potápějícím se Titaniku, kde představitelé různých církví hledají něco, co by mohli společně udělat, a napadne je jen sbírka. :-) Ale nakonec to pro mne přineslo poznání, že vedle ekumenismu shora v podobě teologického bádání a dialogů církví je tu i ekumenismus zdola, který vedle ekumenismu duchovního zahrnuje i ten praktický, spočívající ve sdílení konkrétních starostí a radostí.

Já sám jsem slyšel podobné ohlasy i od našich účastníků, kteří se rozjížděli povzbuzeni k další společné cestě. A i když jsme se samozřejmě samotného tématu dotkli jen velmi částečně, bylo pro nás radostným zjištěním, že i takovéto na první pohled přízemní věci jako správa financí mohou být spojujícím článkem na společné cestě, cestou ke vzájemnému poznání a povzbuzení k další spolupráci. 

Jeden z účastníků v diskuzi zmínil provokující vizi:

A co když bychom si představili, že v nějakém městě, kde se jeden kostel rozpadá, druhý je v pořádku a třetí chybí úplně, se o ten jediný starají všechny tři naše církve společně a všechny tři jej využívají ke svým bohoslužbám? 

Další podněty a inspirace jsme se pokusili shrnout do shrnujícího zápisu, který nám v rámci naší diecézní synody poslouží jako jeden z podkladů pro reflexe nad třetí synodní oblastí věnující se "hospodaření" naší diecéze v příštích 10 letech. 

Petr Hruška

Dokumenty ke stažení:
Audionahrávky některých částí setkání:
 
Fotoalbum ze setkání:
bozi-penize---ekumenicke-setkani

Boží peníze - ekumenické setkání

Foto: Petr Hruška a Daniel Freitinger

9.1.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930658_659f2d6275cb0316844209_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930673_659f2d714ea51085376899_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930684_659f2d7c714e2903916739_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930693_659f2d8566117793656376_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930702_659f2d8e6c324310637144_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930711_659f2d97aa2cd751085348_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930721_659f2da1d82ec000544738_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704930731_659f2dab940b8783866650_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932224_659f33808263d757104776_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932226_659f3382d0d3e824509243_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932228_659f33849df99181650764_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932230_659f338661ea2788585582_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932231_659f3387cfe56025540279_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/3132/27_1704932233_659f338971ed9925895884_thumb.jpg