Synodní formuláře pro farní rady

Synodní formuláře pro farní rady

VYPLNIT FORMULÁŘ PRO PRF

VYPLNIT FORMULÁŘ PRO ERF

Součástí synodního naslouchání jsou také dva krátké formuláře určené pro vaše pastorační a ekonomické rady, kterými se v I. etapě synody snažíme zmapovat některé důležité pastorační struktury a ekonomické procesy ve vašich farnostech. Na rozdíl od velkého dotazníku, který se ptá na subjektivně vnímané zkušenosti, postoje a názory všech věřících v diecézi, tyto dva doplňující formuláře zjišťují spíše některé objektivní informace z vašich farností

Za každou radu má být tedy vyplněn a odeslán jen jeden formulář (před vyplněním a odesláním je tedy třeba se domluvit, kdo bude formuláře za příslušnou radu odesílat). A stačí, když tyto formuláře vyplní společně dva ze členů příslušné rady (ať už s jejím předsedou, či z jeho pověření). A pokud by některá ze 20 otázek pro ně nebyla srozumitelná či snadno zodpověditelná, i tady je možné přeskakovat

Je samozřejmě na vás, jestli se nad tím sejdete s celou radou, případně jestli si při vyplňování některou z odpovědí ověříte telefonicky u někoho z ostatních členů rady. Jsme si ale vědomi zátěže mnohých z vás spojené se skupinkami či osobními dotazníky, proto stačí vyplnění i pouze ve dvojici.  

Předpokládáme, že z každé rady se najde alespoň jeden člen (ať už její předseda, či některý z dalších členů), který zvládne formulář vyplnit online (na počítači, tabletu, či mobilu). Proto tentokrát nenabízíme tištěnou verzi.

Prosíme o vyplnění a odeslání formulářů za každou vaši PRF a ERF do 30. 6. 2024.

Pro jakékoli dotazy jsme vám k dispozici na synoda@bip.cz.

Na vaše odpovědi se těší synodní tým

Kam dál?