Výběr synodních delegátů a delegátek

Výběr synodních delegátů a delegátek

Datum a čas začátku

8.1.2024 00:00

Datum a čas konce

29.2.2024 23:55

Místo uskutečnění

Diecéze plzeňská

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Výběr synodních delegátů a delegátek

Proces výběru synodních delegátů a delegátek (bude jich kolem stovky) je první velmi důležitou fází na cestě prvním rokem synody. Prosíme za intenzivní modlitbu a zapojení se do tohoto procesu, protože právě synodní delegáti budou sice ne jedinými, ale klíčovými účastníky synody, kteří po naslouchání celému Božímu lidu v diecézi (duben až červen) budou spolupracovat na přípravě podkladů pro podzimní první generální shromáždění diecézní synody

Výběr synodních delegátů a delegátek bude probíhat od slavnostního zahájení synody 7. 1. 2024 do 29. 2. 2024 (volba ve vikariátech a ve farnostech) a první týden v březnu (volba diecézní pastorační radou a jmenování biskupem). 

Všichni synodní delegáti se pak ke svému prvnímu informačnímu a formačnímu setkání s biskupem Tomášem a členy synodního týmu sejdou v sobotu 23. března 2024 v Plzni - Liticích

Informace o způsobech výběru či volby synodních delegátů: