Na státní svátek 8. května jsme se s lidmi bez domova vydali na pouť do Nepomuku. Účastnilo se jí asi padesát lidí včetně čtyř kněží: generálního vikáře plzeňské diecéze Petra Hrušky a tří oblátů: Martina, Mamyho a mě a také tří dobrovolníků. Pro mě to byla opravdu bohatá a krásná zkušenost.

Co jsme dělali?
Pouť jsme zahájili kolem deváté. Na cestě jsme se zastavili na snídani a kolem 10:30 jsme dorazili do Nepomuku. Tam nás srdečně přivítal farář Jiří Špiřík, který pro tyto výjimečné návštěvníky zorganizoval spoustu věcí.
Nejprve jsme v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého slavili krásnou eucharistii, kterou jako hlavní celebroval Petr Hruška. A pak jsme šli na farní zahradu, kde jsme už tradičně opékali buřty. Bylo hezké, když všichni seděli kolem ohně, povídali si a smáli se.
Po obědě jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme diskutovali o synodě a o tom, jak lidé bez domova vnímají církev a věřící vůbec.
Po rozhovoru následovaly dvě návštěvy: jedna v historickém muzeu a druhá ve farním kostele. Po krásném čase prožitém v Nepomuku jsme se vydali na cestu zpět domů.


Co mě překvapilo?
Prvním překvapením byl Einstein, bezdomovec, který perfektně ministroval a krásně četl první čtení. Vůbec jsem neměl dojem, že je to bezdomovec.
Dalším překvapením bylo, jak jsem se mezi lidmi bez domova cítil. Obvykle s nimi chodím v Plzni na mši do kostela U Ježíška a pak s nimi krátce zůstávám. Ale tentokrát, když jsem s nimi strávil celý den, jsem nikdy neměl pocit, že jsou to nějací zvláštní lidé. Cítil jsem se, jako bych prožíval krásný den s „normální“ skupinou lidí, jako jste třeba vy nebo já.


Co bylo tím nejlepším, co jsem se naučil?
V našich skupinových rozhovorech se otevřelo tolik zajímavých témat. Kromě jiného se mluvilo o dvou druzích věřících: o těch, kteří lidi bez domova přijímají, pomáhají jim a rozumí jim. A pak druzí, pro které nejsou lidé bez domova vítáni, místo toho je vyhánějí z kostela, protože jsou jednoduše jiní, chudí, barevní... Na pouti nás lidé bez domova vyzvali, abychom se zamysleli, do které skupiny patříme my.


Janith, OMI

Pozn.: Článek jsme převzali z webu oblati.cz.

s-lidmi-bez-domova-na-pouti-a-take-o-synode

S lidmi bez domova na pouti a také o synodě

8.5.2024
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452614_664efd063d993032276446_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452616_664efd082d9bf604030616_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452618_664efd0a22f2e324937454_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452620_664efd0c78531782956450_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452622_664efd0e4ff32148947819_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452623_664efd0fea2cc789087094_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452625_664efd11662f5315469695_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452627_664efd137fb70878372513_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452629_664efd153d95c353417846_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452630_664efd165f8fb712032634_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452631_664efd176a5d7594007195_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452632_664efd18c30bf671972084_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452634_664efd1a57d92986666450_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452636_664efd1c0db43509818864_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452637_664efd1d5df14716272697_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452639_664efd1f651f1214281270_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452641_664efd2199adc081448233_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452644_664efd2452a24832764649_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452646_664efd268fe1e973542224_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452649_664efd29167f1475084135_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452650_664efd2ad6db7896440910_thumb.jpg
https://o1.agendafarnosti.cz/synoda.bip.cz/img/gallery/images/4150/901_1716452652_664efd2c7201f890216336_thumb.jpg