Diecézní synodě se věnoval biskup Tomáš Holub i při svém pravidelném živě vysílaném pořadu LIVE s biskupem #19. Všechny, kteří jsou spojeni s plzeňskou diecézí zveme v rámci první fáze Naslouchání diecézní synody k vyplnění DOTAZNÍKU. Moc nám to pomůže v další práci. Děkujeme.